Making fun of music, one song at a time. Since the year 2000.
Check out the two amIright misheard lyrics books including one book devoted to misheard lyrics of the 1980s.
(Toggle Right Side Navigation)

Song Parodies -> "In Scots Gaelic: Leatsa, dh'fhàgainnsa..."

Original Song Title:

"Con Te Partirò"

Original Performer:

Sarah Brightman/Andrea Bocelli

Parody Song Title:

"In Scots Gaelic: Leatsa, dh'fhàgainnsa..."

Parody Written by:

Diddims

The Lyrics

Ri spòrs, shocraich mi ri sgrìobhadh freagarrachadh, cleachdadh Gàidhlig an àite 'n Eadailtis àrsaideach, a fhaicinn mar a nochadh coltach. Air smuain eile, bha là brònach agam an-diugh, ach tha sin sgeulachd eile.(For fun, I decided to write an adaptation, using Scots Gaelic instead of the original Italian, to see what it would look like. On another note, I've had a depressing day, but that's another story.)
Sarah:
Nuair tha mi aonarach
cuimhnichidh mi ar n-oidhchean
agus bhuapa tha mi dall...
seadh, chan eil ann solas idir
an-seo; thugam, a ghaoil, tha thu 'nad ghrian gheal
is tha thu air gam fhàgail, fhàgail
Cha bhi cùram agam-
nochd ri h-uile duine 'n t-aoibhneas mo chridh'
a shoillsich thusa;
na diùlt thugamsa
an aisling sin
a choinnich sinn bhon chiad oidhche.

Leatsa, dh'fhàgainnsa...
Ri àitean a bheil cèin dhuinn
Is an-seo, airson thu, dh'fhuirichinn,
dhèanainn sin leatsa, còmhla.
Leatsa, dh'fhàgainnsa...
air longan thar cuantan
gad ruidheachd-sa,
mura chithinn ach là tu,
airson thu, dhèanainn-sa.

Andrea:
Nuair tha thu fada bhuam
cuimhnichidh mi ar n-oidhchean
agus bhuapa tha mi dall...
agus tha fios 'am
a bheil thu leamsa, leamsa,
thu, mo mhìlseachd, tha thu an-seo leamsa,
mo rùn-sa dìleas, tha thu leamsa,
leamsa, leamsa, leamsa.

Leatsa, dh'fhàgainnsa...
Ri àitean a bheil cèin dhuinn
Is an-seo, airson thu, dh'fhuirichinn,
dhèanainn sin leatsa, còmhla.
Leatsa, dh'fhàgainnsa...
air longan thar cuantan
gad ruidheachd-sa,
mura chithinn ach là tu,

Eadar:
airson thu, dhèanainn-sa.
Leatsa, dh'fhàgainnsa...
air longan thar cuantan
gad ruidheachd-sa,
mura chithinn ach là tu,
airson thu, dhèanainn-sa.
Leatsa, dh'fhàgainnsa...

'S mis' leatsa...

Your Vote & Comment Counts

The parody authors spend a lot of time writing parodies for the website and they appreciate feedback in the form of votes and comments. Please take some time to leave a comment below about this parody.

Place Your Vote

 LittleLots
Matches Pace of
Original Song: 
How Funny: 
Overall Score: In order for your vote to count, you need to hit the 'Place Your Vote' button.
 

User Comments

Comments are subject to review, and can be removed by the administration of the site at any time and for any reason.

Ana - February 02, 2006 - Report this comment
I don't understand Gaelic so I'm not sure what specifically to say about your parody.

The author of the parody has authorized comments, and wants YOUR feedback.

Link To This Page

The address of this page is: http://www.amiright.com/parody/90s/sarahbrightmanandreabocelli0.shtml For help, see the examples of how to link to this page.

This is view # 1383